home
 
 
 
   
   
 

CHARAKTERISTIKA ASFALTŮ

Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují asfaltény, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším způsobem získání asfaltů je odpaření těkavých podílů z ropy. Proběhne-li tento proces samovolně v přírodě, dostaneme přírodní asfalty. Asfalty získané jako destilační zbytky, nejčastěji vakuové, při destilaci ropy se nazývají destilační asfalty. Asfalty se také mohou získávat v průběhu krakovacích procesů – krakovací asfalty, extrakčních procesů – např. propanové asfalty, aj. Vlastnosti takto získaných asfaltů je možné dále upravovat navazujícími procesy a technologiemi jako je oxidace, modifikace polyméry, emulgování, rozpouštění atd.


CO NABÍZÍME


Naše společnost je významným výrobcem, dodavatelem a distributorem asfaltů a to především asfaltů silničních, modifikovaných, oxidovaných-stavebně izolačních a asfaltových emulzí.

 

Asfalty - naše prodeje

Asfalty nabízíme nejen z tuzemských rafinérií, ale velkou čast objemu dovážíme též z rafinérií zahraničních a to především Polských, Maďarských a Německých. Našimi odběrateli jsou významné stavební společnosti a to nejen na území ČR, které námi dodávaný asfalt dále používají na výrobu asfaltových směsí, modifikovaných asfaltů, asfaltových emulzí a izolačních pásů.

33 asfaltových speciálů - přeprava asfaltů

JAKÉ ASFALTY NABÍZÍME


Asfalty silniční

ASF 20/30, 35/50, 50/70 – Jedná se o asfalty, které jsou především používány pro výrobu asfaltových směsí, určených pro stavbu komunikací.

ASF 70/100 – Jedná se o asfalt používaný především pro výrobu modifikovaných asfaltů, asfaltových emulzí a lehkých izolačních pásů.

160/220 – Jedná se o asfalt,který vyhledávají především výrobci modifikovaných izolačních pásů. Dále je tento asfalt používán především pro výrobu modifikovaných asfaltů, asfaltových emulzí a penetračních zpevňovacích nástřiků.


Asfalty modifikované

Asfalty určené pro výrobu modifikovaných asfaltových směsí, určených především při stavbě významných komunikací, jako jsou například dálniční stavby, silnice 1.třídy, mosty, obchvaty měst atd.

10/40-65 25/55-55 25/55-60 25/55-65 45/80-55 45/80-60 45/80-75


Dále nabízíme modifikované přísady (SBS – radiální, lineární), které jsou určeny především pro výrobu modifikovaných asfaltů a směsí, používaných pro výrobu modifikovaných izolačních pásů.Asfalty oxidované - stavebně izolační

Oxidované-stavebně izolační asfalty AOSI 95/35, 85/40 sami produkujeme ve výrobním závodě
v Bělé pod Bezdězem. Viz. certifikát výrobku níže.

  AOSI Stavební technické osvědčení - Česká republika [pdf]

AOSI 95/35 a AOSI 85/40
Asfalty určené pro výrobu oxidovaných izolačních pásů.

  AOSI 95/35 Certifikát - asfalt oxidovaný stavebně izolační - Česká republika [pdf]
AOSI 95/35 Certifikát - asfalt oxidovaný stavebně izolační - Německá republika [pdf]

  AOSI 85/40 Certifikát - asfalt oxidovaný stavebně izolační - Česká republika [pdf]
AOSI 85/40 Certifikát - asfalt oxidovaný stavebně izolační - Německá republika [pdf]

Asfaltové emulze

Nemodifikované i modifikované speciální kationaktivní asfaltové emulze různých druhů, vhodných pro tenkovrstvé úpravy vozovek, recykláž za studena, ruční i tryskové vysprávky lokálních poruch silnic, dálnic a místních komunikací. Dále je možné emulze používat pro izolace proti zemní vlhkosti a jako emulze penetrační ve stavebnictví např. ploché střechy. Všechny druhy emulzí jsou certifikovány.

 
 
   
   
   
  Euro-bit Trade s.r.o. , výrobní závod AOSI 95/35  
  Pražská 870  
  294 21 Bělá pod Bezdězem  
     
KONTAKTY NA SPOLEČNOST
       
Dušan Trpkoš jednatel, nákup,
prodej, distribuce
+420 775 902 851 dusan.trpkos@eurobit.cz
Oksana Louvarova fakturace +420 774 902 826 oksana.louvarova@eurobit.cz
  faxové spojení +420 469 677 521  
       
© 2015 Copyright EUROBIT s.r.o. Všechna práva vyhrazena.